loading...

سایت درسی

مشاهده نمونه سوال فصل 11 علوم  هفتم در ادامه مطلب فصل سلولنمونه سوال فصل 11 علوم هفتم,نمونه سوال فصل سلول علوم هفتم,نمونه سوال علوم هفتم,

   

مشاهده نمونه سوال فصل 11 علوم  هفتم در ادامه مطلب

فصل سلول

نمونه سوال بخش سوم علوم هفتم

 

 

فصل 11 سلول

1-چند ویژگی مشترک جانداران را بنویسید 

  

2- سلول را تعریف کنید 

  

3-  چند نوع سلول بدن را بنویسید و وظیفه آنها را بنویسید 

  

4- درازترین سلول بدن را نام ببرید 

  

5- تفاوت سلول عصبی را با بقیه سلولها را بنویسید 

  

6- قسمت های مختلف یک سلول را نام ببرید 

  

7- غشاء پلاسمایی را تعریف کنید 

  

8- دو وظیفه غشاء پلاسمایی را بنویسید 

  

8- غشاء پلاسمایی نفوذ پذیری انتخابی دارد این جمله یعنی چه؟ 

  

9- نام علمی چربی.......................ونام علمی قند..............................است 

10- بیشتر ساختمان غشاء  پلاسمایی را......................تشکیل می دهد و بقیه را................و........................تشکیل می دهد 

11-  سیتوپلاسم چیست 

  

12- قسمت های مختلف سیتو پلاسم را نام ببرید

  

13- منظور از اندامک درو سیتوپلاسم چیست 

  

14- وظیفه هسته سلول را بنویسید 

  

15- سلولها بر اساس وضعیت هسته به دو گروه تقسیم می شوند نام ببرید 

  

16- پروکاریوت را تعریف کنید با مثال 

  

17- یوکاریوت را تعریف کنید با مثال 

  

18- وظیفه میتوکندری را بنویسید 

  

19- وظیفه ریبوزوم چیست 

  

20- وظیفه واکویول چیست 

  

21- وظیفه جسم گلژی را بنویسید 

  

22- دیواره سلولی چیست 

  

23- کلروپلاست چیست 

  

24- تفاوت سلولهای جانوری و گیاهی را بنویسید 

  

25- چند جاندار تک سلولی را نام ببرید 

26- ویژگی تک سلولی ها را بنویسید 

  

27- نام دیگر پرسلولی.....................می باشد 

28- ویژگی پرسلولی ها را بنویسید 

  

29- چه رابطه ای بین شکل سلولها و نوع کار سلول وجود دارد 

  

30- چرا سلول های خونی گرد هستند 

  

31- چرا سلولهای عصبی دراز و کشیده هستند 

  

32- شکل سلولهای در مویرگ چگونه است با دلیل 

  

33- وظیفه آوند در گیاهان را بنویسید 

  

34- سلول های آوند به چه شکلی هستند 

  

35- بافت را تعریف کنید 

  

36- چهار بافت اصلی را نام ببرید 

37- اندام را تعریف کنید چند مثال بزنید 

  

38- دستگاه را تعریف کنید 

39- دستگاه های بدن را نام ببرید 

  

40- از اجتماع دستگاه بدن.........................به وجود می آید 

  

فصل 12( سفره سلامت) 

1-چند نقش غذا در بدن را نام ببرید 

  

2- کارهایی که غذا در بدن ما انجام می دهد به........................آنها بستگی دارد 

3- چند مواد مغذی مهم در خوراکی ها را نام ببرید 

  

4- کربوهیدرات چیست 

  

5- دو گروه کربو هیدرات نام ببرید 

  

6- گلوکوز چیست 

  

7- گلوکور چگونه ساخته می شود 

  

8- نشاسته چیست 

  

9- نشاسته چگونه ساخته می  شود 

  

10- تفاوت نشاسته و گلوکوز چیست؟ 

  

11- دو ویژگی کربوهیدرات ساده را بنویسید 

  

12- سلولوز چیست 

  

13- یک شباهت و یک تفاوت نشاسته و سلولوز را بنویسید 

  

14- چه غذاهایی سلولوز دارند 

  

15- خوردن سلولوز چه کمکی به بدن می کند 

  

16- قندی که می خوریم از گیاه..................و شکر از ........................ساخته شده 

17- چند نقش چربی در بدن را بنویسید 

  

18-  مصرف چربی زیاد چه ضرری برای بدن دارد 

  

19- انرژی زایی چربی و قند را مقایسه کنید 

  

20- بافت چربی چیست 

  

21- انواع چربی ها را نام ببرید 

22- ویژگی چربی های مایع را بنویسید 

  

23- ویژگی چربی های جامد را بنویسید 

  

24- به چه دلیل باید در مصرف چربی جامد صرفه جویی کنیم 

  

25- چند چربی گیاهی را نام ببرید 

  

26- چند چربی جانوری را نام ببرید 

  

27- ازبین چربی جانوری و گیاهی کدام مفید تر است 

28-ورزش چه کمکی به ماهیچه ها می کند 

29- کوهان شتر از چه ماده ای درست شده و چه کمکی به شتر می کند 

  

30- برای ساخت بافت ماهیچه ای به..................نیاز داریم 

31- جنس تار عنکبوت پر پرندگان ومو...................است 

32- نقش پروتئین دربدن را بنویسید 

  

32-چند پروتیئن گیاهی را نام ببرید 

  

33- چند پروتیئن جانوری را نام ببرید 

  

34-آمینو اسید چیست و تعداد آن چند عدد است 

  

35-دو راه ساخته شدن آمینو اسیدها را بنویسید 

  

36- منظور از آمینو اسیدهای ضروری چیست 

  

37- محل ورود پروتئین به سلول را توضیح دهید 

  

38- چند ماده غذایی نام ببرید که آمینو اسید ضروری دارد 

  

39- افرادی که غذای جانوری نمی خورند دارای چه مشکلاتی می شوند 

  

40- گیاهخواران در برنامه غدایی خود چه نکاتی را باید رعایت کنند 

  

41- نقش ویتامین در بدن را بنویسید 

42- ویتامین ها به دو گروه بزرگ تقسیم میشوند نام ببرید 

  

43- ویتامین های محلول در آب را نام ببرید 

44- ویتامین های محلول در چربی را نام ببرید 

  

45- ویژگی ویتامین های محلول در آب را نام ببرید 

  

 را بنویسیدB46-نقش  ویتامین 

  

 را بنویسیدC47- نقش  ویتامین 

  

دارند  B 48- چه غذاهایی ویتامین 

دارند  C 49- چه غذاهایی ویتامین 

 را بنویسیدA50- نقش  ویتامین 

  

را بنویسیدD51- نقش  ویتامین 

  

دارند  A 52- چه غذاهایی ویتامین 

  

دارند  D 53- چه غذاهایی ویتامین 

  

در برابر ...................... در...........................ما ساخته می شودD54- ویتامین 

  

55- بهترین زمان استفاده از نور خورشید چه زمانی است 

56- اگر زیاد در برابر گرمای افتاب  قرار بگیریم چه مشکلاتی پیش می آید 

57- مواد معدنی را تعریف کنید 

58- چند عنصر که در بدن ما وجود دارد را نام ببرید 

  

59- نقش کلسیم در بدن را بنویسید 

  

60- نقش آهن در بدن را بنویسید 

  

61- کلسیم در چه غذاهایی یافت می شود 

  

62- آهن در چه غذاهایی یافت می شود 

  

63- یکی از علایم کم خونی کمبود...........است 

  

64- علائم کمبود آهن در بدن را بنویسید 

  

65- مواد معدنی چگونه از خاک به بدن ما می رسد

  

66- ید در چه موادی یافت می شود 

67- نقش ید در بدن را بنویسید 

68- سدیم در چه مواد غذایی یافت می شود 

  

69- نقش سدیم در بدن را بنویسید 

  

70-  خوردن زیاد نمک خوراکی چه آسیبی به بدن ما می رساند 

71-چرا به نمک خوراکی ید اضافه می کنند 

72- در روز چند گرم نمک باید مصرف کنیم 

  

73- آب بدن ما چگونه تامین میشود 

  

74- چند نقش آب در بدن را بنویسید 

  

75- آیا مقدار آب همه میوه جات و سبزیجات برابر است 

  

76- آیا نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است ؟ دلیل بیاورید 

  

77- خصوصیات غذاهایی که می خوریم را بنویسید 

  

78- غذاهای سرخ شده و آب پز (بخار پز)را مقایسه کنید 

  

79- منظور از میان وعده غذایی چیست 

  

80- سالم ترین  میان وعده های غذایی را نام ببرید 

  

81- برای خرید یک ماده خوراکی به چه چیزهایی توجه کنیم 

  

82- در بسته بندی خوراکیها چه چیزهایی باید نوشته شود 

  

83- در چه صورت ارزش غذایی یک خوراک بیشتر است 

  

  

  

  

  

فصل 14(سفر غذا و دستگاه گوارش) 

1 - مواد مغذی چگونه به بدن ما می رسند 

  

2- وظیفه دستگاه گوارش را بنویسید 

3- دستگاه گوارش از دو بخش درست شده است نام ببرید 

  

4- قسمت های مختلف لوله گوارش را به ترتیب بنویسید 

  

5- غده های گوارشی را  نام ببرید

  

6- لوله گوارش انسان و پرنده را مقایسه کنید 

  

7- بافت های تشکیل دهنده لوله گوارش را از خارج به داخل بنویسید 

  

8- قسمت های مختلف دهان را نام ببرید 

  

9- وظیفه دندان را بنویسید 

  

10- انواع دندانها در انسان را نام ببرید وظیفه هر کدام را بنویسید 

  

11- تعداد دندان در انسان بزرگسال......................عدد است 

12- از هر نوع دندان به چه تعدادی وجود دارد 

  

13- قسمت های مختلف یک دندان را نام ببری 

14-قسمت های مختلف تاج دندان را نام ببرید 

  

15- چه ارتباطی بین شکل و کار دندان وجود دارد 

  

16- وظیفه اصلی زبان چیست 

  

17- زبان چه کمکی به دستگاه گوارش می کند 

  

18-غده های بزاقی در کجا قرار دارند 

  

19- وظیفه بزاق چیست 

  

20- بزاق دهان دارای...........و.................است 

21- آنزیم چیست؟ 

  

22-نقش آنزیم (پتیالین)موجود در بزاق چیست 

  

23- چگونه می توانید با یک آزمایش وجود آنزیم در بزاق دهان را ثابت کرد 

  

24- بزاق چه زمان ترشح می شود 

  

25- خوردن شیرینی زیاد چه اثری بر دندان دارد 

  

26- وظیفه حلق را بنویسید 

  

27- وظیفه زبان کوچک(کام نرم)چیست؟ 

  

28- وظیفه اپی گلوت را بنویسید 

  

29- چرا وقتی غذا وارد نای می شود چه روی میدهد؟دلیل بیاورید 

  

30- خوردن لقمه کوچک بهتر از لقمه بزرگ است دلیل چیست 

31- وظیفه مری را بنویسید 

  

32- غذا چگونه در مری حرکت می کند 

  

33- وظیفه معده را بنویسید 

  

34- وظیفه سلول های پوششی معده را بنویسید 

  

35-شیره گوارشی معده شامل.....................و.......................است 

36- وظیفه شیره گوارشی معده چیست 

  

37- انقباض ماهیچه معده چه کمکی به آن می کند 

  

38- وظیفه اسید معده چیست و اگر زیاد ترشح شود چه مشکلاتی پیش می آید 

  

39- برای پیشگیری از زخم معده چه کارهایی انجام دهیم 

  

40- مدت توقف غذا در معده به چه چیزی بستگی دارد 

  

41-  دو وظیفه روده باریک را بنویسید 

42- پانکراس چه کمکی به گوارش می کند 

  

43- منظور از جذب غذا چیست 

  

44- مواد غذایی چگونه از روده باریک وارد خون می شود 

45-لاکتوز چیست 

46- افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند چه کنند

  

46- تنها  بخش لوله گوارش که همه مواد غذایی جذب خون میشود نام ببرید 

47- وظیفه پرز یا چین خوردگی  روده چیست؟ 

  

48- وظایف روده بزرگ چیست 

  

49- خوردن میوه و سبزی چه کمکی به ما می کند 

  

50- دو ویتامین...............و............توسط باکتری روده بزرگ ساخته می شود 

51- مدفوع چگونه از بدن خارج می شود 

  

52-بزرگترین اندام بدن را نام ببرید 

53- چند وظیفه کبد را بنویسید 

  

54- خوردن مقدار زیادکربوهیدرات چه مشکلاتی برای ما ایجاد می کند 

  

55- صفرا چیست و وظیفه آن را بنویسید 

  

56- افراد خیلی چاق  دچار چه مشکلاتی می شوند 

57- افراد خیلی لاغر دارای چه مشکلی می شوند 

  

58- وزن انسان حاصل چه عواملی است 

  

59- دیابت چیست 

  

60- منظور از دیابت بزرگسالان چیست و عوامل آن را بنویسید 

  

فصل 14(گردش خون و قلب) 

1-جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام میدهند 

  

2- چرا جانوران پرسلولی نیاز به دستگاه گردش مواد دارد 

  

3- سلول های ما به.......................و....................نیاز دارند و.................و..................از خود دور می کنند 

  

4- دستگاه گردش خون شامل....................و........................و....................است 

  

5- خون چیست؟

  

6- رگ چیست؟ 

  

7- قلب چیست؟ قسمت های مختلف قلب را نام ببرید 

  

8- دستگاه گردش مواد در اسفنج و کیسه تنان چگونه است 

  

9- جرم قلب کمتر از.................گرم است و در یک سال.........................لیتر خون جابجا می کند 

10- قلب با ضربان خود چه کاری انجام می دهد 

  

11- بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد 

  

12- منظور از ماهیچه قلبی چیست 

  

13- دریچه قلبی چگونه به وجود می آید 

  

14- وجود بافت پیوندی در اطراف قلب چه کمی به آن می کند 

  

15- قلب چگونه وارد سرخرگ می شود 

  

16-انواع رگ ها را نام ببرید 

  

17- سرخرگ چیست 

  

18- سیاهرگ چیست 

  

19- مویرگ چیست 

  

20- وظیفه سرخرگ آئورت چیست 

  

21-  ویژگی و وظیفه بزرگ سیاهرگ ها را بنویسید 

  

22- ویژگی و وظیفه سرخرگ ششی را بنویسید 

  

23- ویژگی و وظیفه سیاهرگ ششی را بنویسید 

  

24- انواع گردش خون در بدن انسان را بنویسید و مسیر آن را مشخص کنید 

  

25- خون سمت چپ و راست قلب را مقایسه کنید 

  

26- مراحل ضربان قلب را به ترتیب نام ببرید 

  

27-تفاوت سرخرگ .و سیاهرگ را بنویسید 

  

28- مویرگ چیست 

  

29- ویژگی و وظیفه مویرگ چیست 

  

30- سیاهرگ ها چگونه به وجود می آید 

  

31- منظور از گردش خون باز چیست 

  

32- کدام جانوران مویرگ ندارند 

  

33- در هر ضربان قلب چه روی می دهد 

  

34- فشار خون چیست 

  

35- نبض چیست 

  

36- میزان فشار خون طبیعی در انسان چقدر است 

  

37- چرا وقتی به مدت طولانی روی پای خود بایستیم یا روی صندلی بنشینیم پا ورم می کند؟برای جلوگیری از آن چه کنیم

  

38- خون یک نوع...................است 

39- مقدار خون در یک فرد بزرگسال ...................... لیتر است 

40- قسمت های مختلف خون را نام ببرید 

  

41- پلاسما چیست؟ 

  

42- سلول های خونی در................شناورند 

43- سلول های خونی شامل..............................و...............................و............................است 

44- سه وظیفه خون را بنویسید 

  

45- شکل گلبول سفید . گلبول قرمز و پلاکت چگونه است 

  

46- وظیفه گلبول سفید را بنویسید 

  

47- وظیفه گلبول قرمز را بنویسید 

  

48- وظیفه پلاکت را بنویسید 

  

49-از بین سلول های خونی تعداد ....................از بقیه بیشتر و.....................از بقیه کمتر است 

  

  چیست؟ RBC50- 

چیست؟ WBC51-   

  

52- دستگاه گردش خون با دستگاه گوارش چه ارتباطی دارد

  

53- دستگاه گردش خون با دستگاه دفع  ادرار چه ارتباطی دارد 

  

54- دستگاه گردش خون با دستگاه تنفس چه ارتباطی دارد 

  

55- دستگاه گردش خون با دستگاه عصبی چه ارتباطی دارد 

  

فصل 15 (تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار) 

1-وظیفه دستگاه تنفس را بنویسید 

  

2- قسمت های مختلف دستگاه تنفس را به ترتیب نام ببرید 

  

3- سه دلیل بیاورید که تنفس با بینی بهتر از تنفس با دهان است 

  

4- نایژه چیست 

  

5- نایژک چیست 

  

6- کیسه های هوایی درکجا قرار دارد 

  

7- وظیفه مویرگ های اطراف کیسه های  هوایی چیست 

  

8- وظیفه کیسه  های هوایی چیست 

9- ششها در کجا قرار دارد 

  

10- دو نقش قفسه سینه را بنویسید 

  

11- پرده دیافراگم در کجا قرار دارد

  

12- نقش پرده دیافراگم را بنویسید 

  

13- پرده جنب چیست 

  

14- مایع جنب چیست 

  

15- قفسه سینه از ................دنده تشکیل شده که از پشت به....................مهره و از جلو به........................متصل شده است 

16- جناغ سینه در کجا قرار دارد 

  

17- میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید 

  

18- دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد و اطرافیانش دارد 

  

19- ترکیبات موجود در سیگار چیست 

  

20- چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید 

  

21- چرا افراد سیگاری مرتب سرفه می کنند 

  

22- تار صوتی چیست 

  

23- صدا چگونه تولید می شود 

  

24- منظور از دم چیست 

  

25- منظور از بازدم چیست 

  

26- خون به کمک ................و................گاز های تنفسی را انتقال می دهد 

27- اکسیژن چه کمکی به سلول می کند 

  

28- برای شناسایی کربن دی اکسید آزمایشی را طراحی کنید 

  

29- دیواره کیسه هوایی ومویرگ ها محل مناسب برای نفوذ اکسیژن از...................به.................میباشد و عبور کربن دی اکسید از...................به......................می باشد 

  

30- وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید 

  

31- دستگاه دفع ادرار از چه اندامهایی درست شده است؟ 

  

32- اوره چیست 

  

33- ترکیبات ادرار را بنویسید 

  

34-کلیه ها چه شکلی است و در کجا قرار دارد 

  

35- کدام کلیه بالاتر قرار دارد 

  

36- وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید 

  

37- ویژگی سرخرگ کلیه را بنویسید 

  

38- وظیفه سیاهرگ کلیه را بنویسید 

  

39- ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید 

  

40- خون تصفیه شده از طریق...................خارج و وارد..........................میشود 

41- نفرون چیست؟ 

  

42- وظیفه نفرون چیست 

  

43- ادرار در........................ ساخته می شود 

44- ادرار چگونه ساخته می شود 

  

45- لگنچه چیست 

  

46- میزنای چیست 

  

47- مثانه چیست 

48- ادرار از طریق.........................خارج می شود 

49- چه زمانی دفع ادرار احساس می شود 

  

50- قسمت های مختلف نفرون را نام ببرید 

  

علی شنبه 28 آذر 1394 زمان : 19:52 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  نظرسنجی
  نظرت درباره سایت؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 549
 • کل نظرات : 617
 • تعداد اعضا : 1417
 • کدهای اختصاصی

  G 3 6

  به سایت آموزشی G36.ir خوش آمدید